Frivillig i old- og fritid

Hjemsted Oldtidspark er en oplevelses- og læringspark, hvor kendskabet til Danmarks oldtid, dens levevilkår og senere udvikling bl.a. formidles gennem praktiske aktiviteter.
Oldtidsparken er derfor kendetegnet ved levendegørelse af den danske jernalder, og kræver medvirken af så mange mennesker som muligt. Som frivillig medvirker man uanset opgaver til at gøre historien om danskerne vedkommende for parkens mange gæster,
og samtidig får man som frivillig selv et grundigt kendskab til levevilkår på den tid, da Danmark blev til. Måske kan man endda bidrage med at fortælle gæsterne om datidens håndværk, landbrug eller husligt arbejde?

Hjemsted Oldtidspark kan tilbyde de frivillige et hyggeligt og socialt miljø, godt samvær og introduktion til jernalderens betydning – ligesom der i årets løb tilrettelægges særlige arrangementer for parkens frivillige.